หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

กิจกรรม โครงการสายสัมพันธ์ สานความรู้ 
สู่ชุมชน โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
สานความรู้สู่ชุมชน.. รร. วัดไทรใหญ่
กิจกรรมวันอาเซียน
ปฐมวัยร.ร.วัดไทรใหญ่ พร้อมพัฒนาลูกหลานอย่างรอบด้าน...สิ่งแวดล้อมดีเป็นมงคล
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนฯและคุณครูร่วมปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ลูกๆไทรใหญ่

ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
 


ภาพกิจกรรมบน Facebook
 


กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 

"คุณธรรมสร้างคน ค่านิยมสร้างชาติ"

เพลง แปดคุณธรรมหนูทำได้

 

    


ข่าวการศึกษา